TURUN SANOMAT

Tarve 1990-luvun lamavuosiin juontavalle ruoka-avulle ei näytä Suomessa vuosien kuluessa vähentyneen, vaan pikemminkin päinvastoin. Tämä luo painetta järjestelmän kehittämiselle, jotta avuntarve ja tarjonta kohtaisivat nykyistä paremmin.

Toimintamallien päivittämisestä puhuu muun muassa Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö, joka selvitti viime vuoden aikana Turun seudun ruoka-avun tilannetta ja kehittämiskohteita (TS 1.1.).