Tampereen ev.lut. seurakuntien ruoka-avun jakelu uudistuu tästä viikosta alkaen. Seurakuntien eri kaupunginosissa tapahtuvat ruokajakelut ovat nyt avoimia kaikille ruoka-apua tarvitseville.

Aiemmin seurakuntien ruoka-apua hakevat kävivät ensin diakoniatyöntekijän vastaanotolla, jossa hakijan tilannetta käytiin läpi, ja diakoniatyöntekijä kirjoitti luvan ruoka-apuun.