Arvot ja etiikka

Kotimaisen avustustyönliitto Koa ry:n arvopohja nousee YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, sekä diakoniatyön eettisten ohjeiden pohjalta.

Jokaisen ihmisen ihmisarvo on sama, etniseen taustaan, sosiaaliseen asemaan, uskonnolliseen, poliittiseen, aatteelliseen vakaumukseen tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta.

Jokaisella on oikeus elintasoon, joka on riittävä turvaamaan hänen ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin ravinnon, vaatetuksen, asunnon, lääkintähuollon ja välttämättömän yhteiskunnallisen huollon osalta.

Jokaisella on myös oikeus turvaan työttömyyden, sairauden, tapaturman, leskeyden tai vanhuuden sekä muun hänen tahdostaan riippumatta tapahtuneen toimeentulon menetyksen varalta.

 

Koa ry:n toiminnassa noudatetaan seuraavia eettisiä ohjeita:

  • Jokainen on oikeutettu elintasoon, jolla hänen ja hänen perheensä eläminen voidaan turvata

  • Koa ry pyrkii omalta osaltaan lieventämään inhimillistä kärsimystä, joka johtuu riittämättömän elintason puutteesta

  • Koa ry ei toiminnallaan tavoittele muuta kuin mitä yhdistyksen säännöissä on määrätty

  • Koa ry:n toiminta on toisia toimijoita kunnioittava ja arvostava.

  • Koa ry pyrkii toiminnallaan parantamaan heikommassa asemassa olevien elämän laatua


◄ Etusivulle