Koa ry

Kotimaisen avustustyönliitto Koa ry syntyi tarpeeseen, jota ruoka-apua jakavat järjestöt viestittivät monissa yhteyksissä. Koa ry perustettiin ajamaan ja valvomaan humanitaarista työtä tekevien yhdistysten etuja, sekä toimimaan konsultoijana ja tiedottajana jäsenjärjestöille. Koa ry tarjoaa yhdistyksille neuvontapalvelua ja järjestää sekä itsenäisesti että jäsenjärjestöjensä kanssa ja kautta tilaisuuksia esimerkiksi verkostoitumista ja humanitaarisen työn kehittämistä varten.

Koa ry toimii yhteistyössä järjestöjen, kuntien, valtiovallan ja muiden tarvittavien toimijoiden, kuten suurten kauppaketjujen kanssa, toteuttaakseen työnäkyään mahdollisimman laajasti, valtakunnallisesti.

Kotimaisen avustustyönliitto Koa ry perustettiin 17.12.2015.

Kotimaisen avustustyönliitto Koa ry


◄ Etusivulle