Suomen punainen risti

9.11.2023 järjestettävässä Köyhyys ja ruoka-apu -webinaarissa tarkastellaan köyhyyttä Suomessa kolmesta eri näkökulmasta.

Tilaisuus on suunnattu kuntien ja hyvinvointialueiden ruoka-avusta päättäville, ruoka-avun valtionavustushankkeita koordinoiville virkamiehille, hyvinvointialueiden yhdyspinta-asiantuntijoille, järjestötoimijoille, ruoka-avun parissa toimivalle henkilöstölle ja vapaaehtoisille sekä muille köyhyydestä ja ruoka-avun tarpeesta, sosiaaliturvasta sekä auttamisesta kiinnostuneille.