Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry

Hallituksen tiukentamat työttömyysturvan ehdot vaikuttavat monen lapsiperheen arkeen 1.4.24 alkaen. Lapsikorotukset, yksinhuoltajakorotus ja suojaosa poistuvat työttömiltä, samalla kun yleinen asumistuki pienenee. Esimerkiksi lapsikorotuksen poistaminen voi tarkoittaa jopa 130–240 euron vähennystä kuukausittaisiin tuloihin lapsiperheissä. Näiden leikkausten arvioidaan kasvattavan köyhyydessä elävien lasten määrää Suomessa 17 000:lla.

Köyhyyden ja eriarvoistumisen lisääntyminen sosiaaliturvan leikkausten seurauksena vaikuttaa lasten hyvinvointiin ja terveyteen. Toimeentulo-ongelmat voivat aiheuttaa häpeää, huolta ja ahdistusta perheissä. Erityisesti lapsille köyhyys voi vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiin negatiivisesti.

Jotta sosioekonominen periytyminen, kuten pienituloisuus ja köyhyys, voidaan katkaista, on tärkeää taata kaikille lapsille yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen, harrastuksiin ja sosiaalisiin suhteisiin.

Suomessa on perinteisesti arvostettu tasa-arvoisia mahdollisuuksia, mutta köyhyyden vahva ylisukupolvinen periytyvyys haastaa tämän ihanteen.

 

Lähde: Tatsi