SOSTEblogi Anna Järvinen 

Eduskunnassa 23.4. järjestettyyn köyhyyspäivään kokoontui 33 eri järjestöä ja muuta tahoa jakamaan tietoa nykyisestä köyhyyden tilanteesta ja keinoista vähentää sitä. Päivän aikana kansanedustajilla oli mahdollisuus vierailla näyttelypisteillä ja saada tietoa eri toimijoilta.

Järjestöt ja muut toimijat ovat ilmaisseet vakavan huolensa kasvavasta köyhyydestä. Elinkustannusten nopea nousu on jättänyt pienituloiset kamppailemaan toimeentulon kanssa, ja sosiaaliturvan leikkaukset ovat pahentaneet tilannetta. Nykyisellä politiikalla tulovajeet ja velat sekä luottotietojen menetys kasvavat. Se lisää myös asunnottomuuden riskiä. Haavoittuvien ryhmien toimeentulo on selvästi heikentynyt, mutta lisätukitoimenpiteitä ei ole tehty.

Ruoka-avun hakijoiden määrä on kasvanut viidettä vuotta peräkkäin. Sosiaaliturvan leikkaukset lisäävät entisestään avun tarvetta. Arviolta yli 200 000 suomalaista turvautuu säännöllisesti ruoka-apuun. Järjestöistä kerrottiin, että ruokajonojen lisäksi köyhyys näkyy myös lääkärikäynneissä ja lääkkeidensaannin vaikeuksina sekä lasten ja nuorten pahoinvointina. Teini-ikäisten mielenterveyden ongelmat syvenevät heidän eläessään köyhyydessä.

 

Lähde: SOSTEblogi