Sosiaali- ja terveysministeriö

Syrjäytyminen on moniulotteista

Syrjäytymisen käsitteellä kuvataan nykyaikaisia yhteiskunnallisen huono-osaisuuden muotoja.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa omalla toiminnallaan osallisuutta ja sosiaalista hyvinvointia sekä vähentää eriarvoisuutta.

Syrjäytymistä ja köyhyyttä ehkäistään vahvistamalla ihmisten osallisuutta ja työkykyä, vähentämällä työttömyyttä, ihmisten näköalattomuutta ja osattomuutta  sekä huolehtimalla sosiaaliturvasta ja peruspalveluista.

Syrjäytymisen ja köyhyyden ehkäiseminen edellyttää useiden eri hallinnonalojen toimia ja yhteistyötä.

Suomi on asettanut oman kansallisen tavoitteensa köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämisestä 100 000 henkilöllä vuoteen 2030 mennessä. Sosiaali- ja terveysministeriössä on laadittu toimintasuunnitelma tavoitteeseen pääsemiseksi.