STEA myönsi Koa ry:lle avustuksen Verkosto-hankkeeseen C 6450 vuosille 2019–2021. Verkosto -hankkeen tavoitteena on jäsenjärjestöjen keskinäisen verkostoitumisen vahvistaminen, yhteydenpito jäsenjärjestöihin, jäsenjärjestöjen neuvonta ja uusien avustustyötä tekevien järjestöjen etsiminen entisten (tiedossa olevien/ liiton jäsenjärjestöjen) lisäksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi hanketyöntekijä matkustaa järjestöjen ja yhdistysten kotipaikkakunnille ja tutustuu monipuolisella tavalla niiden toimintaan. Tutustumisen aikana kartoitetaan yhdistyksen tilanne ja kehittämisen tarpeet. Hanketyöntekijä etsii yhdessä kulloisenkin yhdistyksen kanssa ratkaisuja niihin seikkoihin, joihin ko. yhdistyksessä kaivataan korjausta ja kehittämistä. Lisäksi Verkosto-hankkeen avulla ja aikana jatketaan hyviksi havaittujen yhteisten toimintamallien levittämistä järjestökentälle. Tapaamisten aikana kerätään tietoa ja hyviä käytäntöjä, joista Verkosto-hankkeen työntekijä tiedottaa muille yhdistyksille tapaamisten yhteydessä auttaen yhdistyksiä soveltamaan käytäntöjä omiin tarpeisiinsa. Verkosto-hankkeen toimesta järjestetään verkostoitumis- ja ideariihipäiviä maakuntakierrosten yhteydessä. Aiemmin järjestetyt infotilaisuudet on koettu hyvinä ja tarpeellisina keskinäisen tutustumisen ja verkostoitumisen kanavina. Niiden yhteydessä on myös järjestetty koulutusta. Maakuntakierrosten yhteydessä kerätään tietoja ruoka-aputyöstä ja ajankohdista, yhteistyökumppanin Kirkkopalvelut ry:n rinnakkaishankkeessa rakennettavan sähköisen alustan tietokantaan.

STEA myönsi Koa ry:lle avustuksen Verkosto-hankkeeseen C 6450 vuosille 2019–2021. Verkosto -hankkeen tavoitteena on jäsenjärjestöjen keskinäisen verkostoitumisen vahvistaminen, yhteydenpito jäsenjärjestöihin, jäsenjärjestöjen neuvonta ja uusien avustustyötä tekevien järjestöjen etsiminen entisten (tiedossa olevien/ liiton jäsenjärjestöjen) lisäksi.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi hanketyöntekijä matkustaa järjestöjen ja yhdistysten kotipaikkakunnille ja tutustuu monipuolisella tavalla yhdistysten toimintaan. Tutustumisen aikana kartoitetaan yhdistyksen tilanne ja kehittämisen tarpeet. Hanketyöntekijä etsii yhdessä kulloisenkin yhdistyksen kanssa ratkaisuja niihin seikkoihin, joihin ko. yhdistyksessä kaivataan korjausta ja kehittämistä. Lisäksi Verkosto-hankkeen avulla ja aikana jatketaan hyviksi havaittujen yhteisten toimintamallien levittämistä järjestökentälle. Tapaamisten aikana kerätään tietoa ja hyviä käytäntöjä, joista Verkosto-hankkeen työntekijä tiedottaa muille yhdistyksille tapaamisten yhteydessä auttaen yhdistyksiä soveltamaan käytäntöjä omiin tarpeisiinsa. Verkosto-hankkeen toimesta järjestetään verkostoitumis- ja ideariihipäiviä maakuntakierrosten yhteydessä.

Aiemmin järjestetyt infotilaisuudet on koettu hyvinä ja tarpeellisina keskinäisen tutustumisen ja verkostoitumisen kanavina. Niiden yhteydessä on myös järjestetty koulutusta. Maakuntakierrosten yhteydessä kerätään tietoja ruoka-aputyöstä ja ajankohdista, yhteistyökumppanin Kirkkopalvelut ry:n rinnakkaishankkeessa rakennettavan sähköisen alustan tietokantaan.

 

Hanketyöntekijän tehtävänkuvaus tarkennetussa talousarviossa:

  • yhteydenpito jäsenjärjestöihin ja niiden neuvonta
  • uusien avustustyötä tekevien järjestöjen etsiminen entisten (tiedossa olevien/Liiton jäsenten) lisäksi jalkautuminen järjestöjen toiminnan pariin ja monipuolinen
  • yhdistysten toimintaan tutustuminen
  • kartoittaa tapaamisissa yhdistyksen tilanteen ja kehittämisen tarpeet, sekä rakentaa luottamukselliset suhteet järjestön työntekijöiden kanssa
  • etsii yhdessä kulloinkin kyseessä olevan yhdistyksen työntekijöidenkanssa ratkaisuja asioihin, jotka kaipaavat korjausta ja kehittämistä
  • yhteisen toimintamallin levittäminen kentällä järjestöille
  • hyvien käytäntöjen kerääminen yhdistysten tapaamisten yhteydessä ja näiden kehittäminen/soveltaminen kuhunkin kehittämisen tarpeessa olevan yhdistyksen toimintaan
  • verkostoitumis- ja ideariihipäivien, infotilaisuuksien sekä jäsenjärjestöille järjestettävien koulutusten suunnittelu
  • maakuntakierrosten järjestelyjen koordinointi
  • Maakuntakierrosten yhteydessä kerää tietoja yhteistyökumppanin (Kirkkopalvelut) kehittämään sähköiseen asiointipohjaan