Yle 

Huhtikuussa voimaan tulevien sosiaaliturvaleikkausten odotetaan lisäävän ruoka-avun tarvetta entisestään.

Vastapainona hallitus vakautti elintarvikeavun rahoitusta. Aiemmin apurahat päätettiin vuosittain erikseen.

Tänä vuonna avustuksia on myönnetty 3 miljoonaa euroa, mikä on miljoona euroa enemmän kuin viime vuonna.

Ruoka-apua tutkinut yliopistonlehtori Anna Sofia Salonen, Itä-Suomen yliopistosta sanoi, että ruoka-apujärjestelmä on tehoton avun sattumanvaraisuuden ja alueellisten erojen vuoksi.

 

Lähde: Yle