ILTALEHTI

Ruoka-avun piirissä työskentelevät kertovat avuntarvitsijoiden määrän kasvaneen viime vuosina – samalla kun jaettavan ruoan saatavuus on vaikeutunut.

Ongelmaksi on muodostunut hävikki- ja ylijäämäruoan saatavuus. Ekologisista syistä, joka sinänsä on hyvä asia, kaupat ja ruokateollisuus ovat tarkempia siitä, etteivät tuota niin paljon hävikkiä. Hävikki ja ylijäämä on kuitenkin ollut iso osa jaetusta ruoasta.

Ruoka-apu.fi-verkoston mukaan ruoka-avun piirissä Suomessa on noin 200 000 – 300 000 henkilöä.

Tilanne herättää myös kysymyksen Suomen kaltaisen hyvinvointiyhteiskunnan sosiaaliturvasta, jos sen kansalaiset ovat pakotettuja turvautumaan ruoka-apuun. Sosiaaliturvan tulisi olla sellaisella tasolla, joka mahdollistaa kelvollisen toimeentulon. Monet ruoka-avussa käyneet ihmiset kertovat joutuvansa esimerkiksi tekemään valintoja ruoan ja lääkkeiden välillä.